Lafarge’a %50 artışla kartel cezası

Avrupa Adalet Divanı, 17 Haziran 2010 tarihli kararıyla Komisyon’un Lafarge’a kesmiş olduğu €249.6 milyon kartel cezasını onadı. Ayrıca Divan, Lafarge’ın daha önce de benzer ihlaller gerçekleştirmiş olmasının ağırlaştırıcı sebep olarak kabul edilmesini ve Lafarge’ın cezasının %50 oranında artırılmasını da hukuka uygun buldu.

 

Avrupa Komisyonu, 2002 tarihinde Lafarge, Gyproc, BPB ve Knauf’a satış koşulları ve fiyat artışları konularındaki bilgi değişimi uygulamaları nedeniyle toplam €478 milyon ceza vermişti. Cezanın hesaplamasındaysa, Lafarge’ın önceki ihlalleri nedeniyle %50 artış yapılmıştı. Kararın, iptal edilmesi ya da cezanın indirilmesi amacıyla temyiz edilmesinin ardından Divan, Lafarge’ın savunmalarını reddetti.

Adalet Divanı, aynı teşebbüs tarafından tekrarlanan ihlallerdeki ceza hesaplamalarında hangi sürecin dikkate alınacağına dair net kuralların bulunmamasına karşın, bir zaman sınırlaması olmadan cezanın belirlenemeyeceğini ancak Komisyon’un orantılılık kuralını hesaba katması gerektiğini belirtti.

Divan’a göre, teşebbüslerin rekabet kurallarını yeniden ihlal etme eğilimlerinin değerlendirilmesi, karara konu olan ihlal iddiası ile teşebbüsün bir önceki rekabet ihlali arasında geçen sürenin hesaba katılmasını ve bu sürede teşebbüsün kuralları ihlal etme yönündeki eğiliminin incelenmesini gerektiriyor. Kararda ayrıca, Komisyon’un bu hesaplamayı gerçekleştirirken başvurduğu yöntemin ve cezayı arttırırken orantılılık prensibi ile uyum gösterip göstermediğinin, Adalet Divanı tarafından dikkatle gözden geçirilebileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte Adalet Divanı, cezaların kanuniliği prensibinden yola çıkarak, kanunların açıkça ne derecede yaptırım uygulanacağını belirtmelerinin gerektiğini belirtiyor. Divan’a göre bu şekilde basiretli bir tacir de, cezaların metotlarını ve önem derecelerini de yeterli netlikle öngörebiliyor. Bunun yanında Komisyon’un her bir davada ne kadar ceza vereceğinin ise önceden öngörülemiyor olması, cezaların kanuniliği prensibini ihlal etmiyor. Ancak yine de Komisyon tarafından kanunun her bir dava için tanıdığı takdir yetkisi kullanılırken, objektif kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekiyor.