Bakır Boru Tesisatı Pazarında Kartel Oluşumuna Dahil Olan Altı Teşebbüsün Cezaları Belli Oldu

Bakır boru tesisatı pazarında; üretim miktarlarına, pazar paylarına,  fiyat artışına ve geleceğe dair hedeflerin belirlenmesine yönelik anlaşmalar yoluyla kartel oluşturdukları iddiasıyla 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından para cezasına çarptırılan altı firmaya ilişkin temyiz edilen bir seri birleştirilmiş davayı Genel Mahkeme 19 Mayıs 2010 tarihinde nihai olarak karara bağladı.

Wieland-Werke 27.84 milyon €, Boliden 32.6 milyon €, Outokumpu 36.14 milyon € ve KME 67.08 milyon € ceza alırken; Mahkeme, IMI (38.556 milyon €) ve Chalkor (8.246 milyon €) isimli teşebbüslerin ceza miktarlarında indirime gitmeyi uygun buldu.

IMI grubunun 1 Aralık 1994 ve 1 Nisan 1996 tarihleri arasında, kartel oluşumuna dahil olduğunu kanıtlayacak olan zorunlu yasal delil standardının Komisyon tarafından kanıtlanmadığını ve bir kısım kartel anlaşmalarına dahil olmamış olan IMI ve Chalkor firmalarına kesilen para cezalarının diğer şirketlerinkiyle aynı biçimde hesaplanmasının eşit davranma ilkesini ihlal ettiğini tespit eden mahkeme, şirketlerin bu süre zarfındaki küçülmelerini telafi edebilmek için para cezasında %10’luk bir indirime gitti.